Privacyverklaring

Privacy

TaxiTaxatie vindt het belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan. En we willen je daar natuurlijk goed over informeren. Op deze pagina leggen we je uit wat wij allemaal doen doen om je gegevens te beschermen.


Persoonsgegeven, wat is dat ook alweer?

Informatie over een persoon is te vinden in data. Deze data kunnen bijvoorbeeld zijn je voor- en achternaam, maar bijvoorbeeld ook je postcode.

Persoonsgegevens zijn dus informatie dat herleidbaar is tot jou als persoon. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vind je meer informatie over de definitie van persoonsgegevens.

Lees meer over wat persoonsgegevens zijn op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Bij TaxiTaxatie helpen wij je met de verkoop van een voertuig. Hierover moeten we met elkaar in overleg om uiteindelijk tot een overeenstemming te komen. Zodra we tot een overeenstemming zijn gekomen leggen we alles vast in een koopcontract. Zonder persoonsgegevens wordt het voor ons lastig om ons werk uit te voeren en om jou te kunnen helpen met de verkoop van een voertuig.


Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mail adres
 • Kenteken van het voertuig
 • Geboortedatum
 • IP-adres

Al deze gegevens hebben we niet direct nodig zodra je een voertuig hebt aangemeld. Voor in het verkoopproces is het enkel van belang dat we met je kunnen bellen en mailen om je op de hoogte te houden en je postcode en huisnummer hebben we nodig om te kunnen zien wat de afstand tussen jou en de potentiële koper is.

Het verwerken van al deze persoonsgegevens is tevens nodig om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Het helpt ons bijvoorbeeld om vast te stellen wie er verantwoordelijk is voor de totstandkoming van een koopcontract. Of om onderzoek te doen naar eventuele problemen die bij ons gemeld worden.


Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Bijvoorbeeld: hebben we een voertuig verkocht? En hebben we de persoonsgegevens niet meer nodig voor analytische doeleinden? Dan verwijderen we je persoonsgegevens automatisch na 5 jaar. Wel bewaren we een aantal gegevens voor statistieken. Bijvoorbeeld: we meten hoeveel auto’s van een bepaald merk in een bepaalde provincie verkocht zijn en voor welk bedrag. Deze statistieken zijn nodig om onze bedrijfsvoering te verbeteren. We gebruiken software om deze statistieken te kunnen analyseren.


Delen wij je gegevens met derden?

Wij delen je persoonsgegevens nooit zonder jouw toestemming met derden. Wanneer delen we je persoonsgegevens wel? Wanneer jij een voertuig via ons verkoopt dan stellen we een koopcontract op tussen jou en de koper. In dit contract staan persoonsgegevens van jou en van de koper, en jullie ontvangen allebei een contract. Dit gebeurt enkel nadat jij ons toestemming hebt gegeven om de auto te verkopen.

We verzamelen ook een aantal gegevens om advertentie metingen uit te voeren. Bijvoorbeeld: we meten hoeveel auto’s van een bepaald merk in een bepaalde provincie zijn aangemeld en voor welk bedrag ze verkocht zijn. Deze statistieken zijn nodig om onze bedrijfsvoering te verbeteren en bijvoorbeeld in de toekomst geen advertenties weer te geven aan consumenten die irrelevant zijn. Hiervoor wordt software van derden zoals bijvoorbeeld Google Analytics gebruikt om deze statistieken te kunnen analyseren.


Zijn je gegevens veilig bij ons?

Absoluut! Iedereen die bij TaxiTaxatie werkt is net als jij, een mens. Ook wij zijn personen die op hun privacy gesteld zijn. Daarom doen we er alles aan om je gegevens veilig te houden, zodat het niet in handen komt van ongewenste derde partijen.

Wij maken gebruik van de modernste technieken om je gegevens te beveiligen. Zo maken we bijvoorbeeld ook gebruik van next-gen network intrusion detection. Ons netwerk wordt realtime bewaakt op kwaadaardig gedrag.

Intern werken wij met een streng ICT-protocol waar iedereen zich verplicht aan dient te houden. Bijvoorbeeld: wij gebruiken unieke wachtwoorden en passen deze regelmatig aan.


Hoe komen wij aan persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze werkzaamheden. Bijvoorbeeld: Wanneer jij een voertuig aanmeldt via www.taxitaxatie.nl, dan dien je een aantal gegevens op te geven zoals eerder benoemd. Meer gegevens verzamelen we niet.

Vul je alleen het contactformulier in op onze website of heb je bijvoorbeeld een vraag via de mail of Whatsapp, dan worden deze gegevens niet bewaard.


Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens nadat u contact met ons hebt opgenomen?

Vul je alleen het contactformulier in op onze website of heb je bijvoorbeeld een vraag via de mail of Whatsapp, dan worden deze gegevens niet bewaard door ons, fijn hè?


De Functionaris Gegevensbescherming (FG)

TaxiTaxatie heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG houdt intern toezicht op de naleving en toepassing van de AVG en de Uitvoeringswet AVG. De FG van TaxiTaxatie is te bereiken via privacy@vendiconcepts.nl.

Welke rechten heb je als jouw persoonsgegevens worden verwerkt?

Je kunt je beroepen op de volgende rechten:
 • Recht op inzage: om te controleren of TaxiTaxatie je persoonsgegevens correct en legaal verwerkt, kun je inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van je verwerken. Deze inzage kun je via de FG aanvragen.
 • Recht op rectificatie: indien de persoonsgegevens die wij van jouw verwerken niet kloppen, heb je het recht om ons deze gegevens te laten corrigeren, verwijderen of aan te vullen.
 • Recht op verwijdering: in de meeste gevallen heb je het recht op verwijdering van je persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar: indien je van mening bent dat er in jouw geval gegronde redenen zijn op basis waarvan TaxiTaxatie jouw persoonsgegevens niet zou mogen verwerken, kun je bezwaar maken tegen onze verwerking van je persoonsgegevens.
 • Recht om je toestemming in te trekken: indien wij je persoonsgegevens verwerken op basis van je toestemming, kun je je toestemming eenvoudig weer intrekken.
 • Recht op beperking van de verwerking: Je kunt ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk te stoppen, bijvoorbeeld in afwachting van een ander verzoek.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien wij je persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, heb je het recht om je persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.

Wanneer je gebruik wenst te maken van één van deze rechten, dan kun je ons per e-mail benaderen via privacy@vendiconcepts.nl of schriftelijk via ons reguliere postadres, onder vermelding van: AVG-verzoeken.

Als je van mening bent dat wij je niet op de juiste manier hebben geholpen, kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@vendiconcepts.nl.


Meer weten?

Heb je vragen of klachten over dit privacy statement? Of over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan? Wij geven je graag uitleg.